1

Archiwum aktualności

Obchody 10-lecia istnienia nowej Szkoły w Antoniowie

16-17 września 2011r.

Obchody 10-lecia istnienia nowej Szkoły Podstawowej w Antoniowie

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
Lecz przez to, kim jest.
Nie przez to, co ma, lecz przez to…
Czym dzieli się z innymi!"

Słowami błogosławionego Jana Pawła II, dyrektor szkoły w Antoniowie - Grzegorz Burda, rozpoczął przemówienie z okazji 10-lecia istnienia nowej Szkoły Podstawowej. 16 września wielu spośród zaproszonych Gości zaszczyciło swoją obecnością mury szkoły w Antoniowie, aby wspólnie z nauczycielami i uczniami przeżywać tę uroczystość. Z ogromną przyjemnością gościliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Ozimek- Pana Marka Korniaka, burmistrza z okresu funkcjonowania nowej szkoły- Pana Jana Labusa, v-ce Starostę Powiatu Opolskiego- Panią Leonardę Płoszaj, księdza proboszcza- Mariana Demarczyka, radnego Powiatu Opolskiego i Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej- Pana Norberta Halupczoka, przewodniczącą Komisji Oświaty w naszej gminie - Panią Danutę Derdę, prezesa Związków Zawodowych - Pana Czesława Magę, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku - Pana Wiesława Misia, wicedyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku- Panią Krystynę Zabawę, przewodniczącego Społecznego Komitetu Budowy Szkoły - Pana Piotra Hadasika, sołtysa wsi Antoniów- Pana Adama Hurka, członków Społecznego Komitetu Budowy, byłego radnego Antoniowa - Pana Antoniego Mielniczka oraz panią Irenę Pańczyk, dyrektor Domu Kultury- Panią Helenę Gruszkę, Pana Jana Niesłonego w zastępstwie Redaktora Naczelnego „Wiadomości Ozimskich”- pana Witolda Żurawickiego, przewodniczącą Mniejszości Niemieckiej- Panią Anielę Ledwig, przewodniczącą Rady Rodziców- Panią Barbarę Jendrzej oraz byłą nauczycielkę szkoły- Panią Wiesławę Machaj.
Przed wysłuchaniem przemówienia wszyscy zgromadzeni na uroczystości uczcili minutą ciszy niedawno zmarłego księdza Prałata Gerarda Kałużę, który poświęcał mury szkoły i celebrował uroczystość wmurowania kamienia węgielnego oraz zmarłego byłego Dyrektora Szkoły w Antoniowie, pana Władysława Słabego.  
W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły przybliżył okres rozwoju placówki począwszy od wiosny 1989, kiedy to za sprawą decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nakazano rozbiórkę jednego z dwóch budynków szkoły. Wiadomym było, jak ważną rolę odgrywa szkoła w środowisku wiejskim. Chociaż doradzano jej likwidację i dowóz uczniów do innych placówek na terenie gminy, to dla mieszkańców wsi nie było innej alternatywy, jak budowa nowego budynku. Zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły i rozpoczął prace związane z rozbiórką i przygotowaniem technicznym nowej inwestycji. Oprócz działającego Komitetu, nie mniej zaangażowanymi w prace byli mieszkańcy Antoniowa oraz Huta Szkła Jedlice, na czele ze śp. Henrykiem Koźmińskim i Panią Ritą Zielniok. Najaktywniejszymi członkami Komitetu Budowy byli wówczas Zbigniew Iwański, Janina Jończyk, Bronisław Broński, Piotr Hadasik, Bernard Kurda, Janina Frajer, Rudolf Błyszcz, śp. Henryk Ozimek oraz wielu innych, których nie sposób wymienić.
Dzięki pierwszym, znaczącym środkom finansowym przeznaczonym z budżetu Miasta i Gminy wykonano fundamenty. Przez kolejne lata wzrastały mury szkolne dzięki środkom gminnym i społecznym. Nadzór budowlany od momentu rozpoczęcia budowy do stanu surowego zamkniętego sprawował śp. Piotr Grubski, który włożył w to przedsięwzięcie dużo serca, zapału i energii, utożsamiając się z problemami środowiska antoniowskiego.
24 października 1993r. odbyło się uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego – niezwykle krzepiący i mobilizujący do dalszej pracy moment. W kolejnych latach, dzięki zrozumieniu i przychylności władz oraz radnych miejsko-gminnych, udało się doprowadzić inwestycję do stanu surowego otwartego.

  • Data aktualizacji: 2021-01-15 18:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 951 425