1

Komunikat Dyrektora Szkoły

 Komunikat Dyrektora Szkoły:

Informujemy, iż od 25 maja uczniowie klas 1-3 będą mieć możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. Chęć udziału prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 77 465 14 44
lub mailowo na adres szkoły spant@o2.pl
Uczniowie klas ósmych, którzy chcą wziąć udział w konsultacjach, zobowiązani są do powiadomienia o tym wychowawcy lub nauczyciela danego przedmiotu do piątku 22 maja.

  • Data aktualizacji: 2020-06-23 18:02
  • |
  • Licznik odwiedzin: 872 631