1

Komunikat Dyrektora Szkoły

 Komunikat Dyrektora Szkoły:

Informujemy, iż od 25 maja uczniowie klas 1-3 będą mieć możliwość uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych. Chęć udziału prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 77 465 14 44
lub mailowo na adres szkoły spant@o2.pl
Uczniowie klas ósmych, którzy chcą wziąć udział w konsultacjach, zobowiązani są do powiadomienia o tym wychowawcy lub nauczyciela danego przedmiotu do piątku 22 maja.

Zebrania z rodzicami

W związku z pandemią wrześniowe spotkania z rodzicami zostają odwołane. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły: 77 465 14 44

  • Data aktualizacji: 2020-10-13 22:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 915 497