Dzień 12 listopada 2018 r., na podstawie § 2 ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2117), jest dniem wolnym od pracy, tak więc w tym dniu szkoła nie będzie czynna

 do góry