Komunikat dyrektora szkoły.
Szanowni Państwo z powodu covid 19 rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się 1 września o godzinie 9.00 wg następujących zasad:
- oddział przedszkolny i I klasa mają spotkanie przed szkołą
- pozostali uczniowie udadzą się z wychowawcami (bez rodziców) do swoich klas w osobnych grupach
- rodziców i opiekunów oraz pracowników szkoły obowiązują maseczki oraz dezynfekcja rąk
- w klasach można maseczki zdjąć
- w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych spotkanie oddziału przedszkolnego odbędzie się w auli, a klasy I w świetlicy szkolnej
Proszę się zapoznać z zasadami bezpiecznego powrotu do szkoły.
Załączniki:
 do góry