Komunikat Dyrektora SP Antoniów.
Szanowni Państwo, od poniedziałku 18 stycznia zaczynamy lekcje w klasach 1- 3 w reżimie sanitarnym, który obowiązywał poprzednio, z nieco zmienionymi zasadami:
1. Lekcje odbywają się normalnie, ale klasy nie mogą się stykać, dlatego przerwy lekcyjne będą uzgodnione między wychowawcami klasy I i III, ponieważ są na jednym piętrze. Klasa druga przerwę międzylekcyjną będzie mogła odbyć na parterze. Przyjmujemy zasadę nie stykania się poszczególnych klas ze sobą. Jednocześnie rodzice zobowiązani są do tego, by zaopatrzyć w maseczki dzieci, oraz zwrócić uwagę na mycie rąk, czego będą pilnowali nauczyciele poszczególnych klas. Sprzęty np. sportowe będą dezynfekowane, a nauczyciel wf, w miarę możliwości będzie prowadził zajęcia na świeżym powietrzu. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły mogą pomóc dziecku w określonych sektorach, nie mogą natomiast wchodzić na obszar, gdzie odbywają się lekcje. Dodatkowe lekcje odbywają się w trybie stacjonarnym z zachowaniem bezpieczeństwa. Świetlica będzie funkcjonowała również z rygorami dotyczącymi pandemii, tzn. dzieci muszą mieć maseczki oraz zachowywać dystans ok. 1.5m. Zalecane jest częste mycie rąk u dzieci, ale nie płynem dezynfekującym, zapewniamy to w każdej klasie, nie mniej jednak dzieci powinny mieć własne ręczniki i przybory szkolne, aby nie było dzielenia się nimi wewnątrz określonej grupy. W przyszłym tygodniu Pani Magda Kowalska będzie na zwolnieniu lekarskim, w związku z tym, jeśli to możliwe, to bardzo proszę o odbieraniu dzieci wcześniej, natomiast dla dzieci rodziców, którzy nie są w stanie tego zrobić, będzie zapewnione zastępstwo i świetlica.
Wiesław Podborączyński - Dyrektor szkoły.
Poniżej link do zaleceń MEN do pobrania w pdf:
Załączniki:
 do góry