My mieszkańcy, rodzice i nauczyciele dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Antoniowie wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec propozycji reorganizacji naszej placówki. Wzywamy do głosowania przeciw uchwale intencyjnej w tej sprawie. Domagamy się, aby głos zdecydowanej większości mieszkańców w ilości 1057, został wreszcie wysłuchany. Działania nasze w pełni popierają organizacje funkcjonujące na terenie wsi ( Sołtys i Rada Sołecka, Mniejszość Niemiecka, Ochotnicza Straż Pożarna i Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Antoniowie).
Poniżej zamieszczamy treść petycji skierowanej do Burmistrza i Rady Miejskiej w Ozimku, pisma organizacji wspierających naszą działalność. Wierzymy, że kierując się dobrem dziecka i wolą rodziców oraz mieszkańców wsi, Włodarze Gminy Ozimek pozwolą funkcjonować naszej szkole na dotychczasowych warunkach.
Załączniki:
 do góry