Lista uczniów przyjętych do Szkoły Podstawowej w Antoniowie w załączniku

Lista przyjętych do I klasy
Lista przyjętych do I klasy
 do góry