W związku z obowiązkiem, wynikającym z ustawy o finansach publicznych (uofp), zamieszczania na swojej stronie internetowej sprawozdań finansowych oraz innych informacji ujętych w uofp,  zamieszczamy plik „SPA –Sprawozdanie finansowe za 2019”  na stronie internetowej naszej szkoły w terminie do 15 maja 2020r.

Załączniki:
 do góry