Szkoła Podstawowa w Antoniowie

e-mail:
www: spantoniow.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-02-21 20:34:32

Archiwum aktualności

Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tegoroczny kalendarz uroczystości w naszej szkole wpisany jest apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ten dzień jest wspaniałą okazją, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów jak Ojczyzna i Patriotyzm. Pozwala przybliżyć fakty z historii Polski, często zapomniane i nie do końca rozumiane przez dzieci i młodzież. Kultywowanie takich rocznic wspomaga kształtowanie postaw patriotycznych, wychowanie w polskości oraz przygotowanie do życia w demokratycznym państwie. Powinniśmy pamiętać, że "Naród, który nie zna swojej przeszłości, nie może budować przyszłości". MP