SP Antoniów w Centrum Nauki Kopernik
SP Antoniów w Centrum Nauki Kopernik

 

 

 

 

 

26 kwietnia 2014 w ramach projektu unijnego "Szkoła pełna pomysłów" uczniowie Szkoły Podstawowej w Antoniowie wyruszyli do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Misją Centrum jest zachęcenie do osobistego zaangażowania w poznanie i zrozumienie świata oraz do wzięcia odpowiedzialności za zmiany zachodzące wokół nas. W szczególności ma za zadanie inspirowanie młodych do odkrywania i zrozumienia świata poprzez samodzielne doświadczenia oraz uczestnictwo w procesie twórczym, czy też kształtowanie umiejętności szczególnie istotnych w XXI wieku: komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego.

Uczestnicy wyjazdu edukacyjnego przekonali się, że nauka jest świetną zabawą. Sami mogli dokonywać różnych, niezwykle interesujących doświadczeń a nawet "przeżyć" trzęsienie ziemi. Uczniowie wzięli udział w seansie teatralnym, w którym grali aktorzy zamknięci w mechanicznych ciałach. Humanoidalni artyści mówiący dialogami z Lema lub objaśniający wielowymiarowość. Zobaczyli również niezwykle "elektryzujący" występ w Teatrze Wysokich Napięć. W międzyczasie, dwa ciepłe posiłki zapewniły im siłę do zdobywania wiedzy. Wyjazd do Warszawy z pewnością dostarczył dzieciom wielu wrażeń, nowych doświadczeń i niezwykłych wspomnień.

                  

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

                                                                          

10 maja 2014 roku uczestnicy następujących zajęć: Warsztaty językowo – przyrodnicze, Informatyczno – przyrodnicze warsztaty fotografii cyfrowej „Przyroda w obiektywie”, warsztaty przyrodnicze „Na tropach przyrody” w ramach projektu „Szkoła pełna pomysłów ” wzięli udział w wycieczce do Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu. W wycieczce uczestniczyło 19 uczniów i 3 opiekunów.

                          Celem i założeniami  programowymi wyjazdu było:

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i potrzeby samodzielnego poznawania przyrody

- doskonalenie umiejętności: prowadzenia samodzielnych obserwacji posługiwania się planem

- poznanie gatunków roślin pochodzących z innych stref klimatycznych 

- rozwijanie wrażliwości na otaczający świat roślin poprzez przyglądanie się im z bliska i ich fotografowanie

- rozwijanie zdolności artystycznych

- rozpoznawanie i nazywanie roślin w języku angielskim

Podczas zajęć uczniowie korzystali z aparatów fotograficznych i lornetek zakupionych w ramach projektu.

W drodze powrotnej zaplanowano obiad. Zgodnie z harmonogramem  wycieczki o godzinie 16 wróciliśmy do szkoły. Pogoda nam dopisała, dzięki czemu wycieczka była bardzo udana.Pobyt w Ogrodzie Botanicznym dostarczył uczniom wielu nowych wrażeń i radości, był dla nich wspaniałą lekcją przyrody przeżytą w ciekawym i atrakcyjnym miejscu. Zdjęcia wykonane na terenie ogrodu, stanowić będą materiał dydaktyczny kolejnych zajęć fotografii cyfrowej oraz warsztatów przyrodniczych.

 

Kierownik wycieczki: Anna Maciak

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 do góry