Motto szkoły

Pierwsze informacje o szkole w Antoniowie pochodzą z 1781 roku. Powstał w tym czasie budynek szkolny. Nowa szkoła składająca się z dwóch sal lekcyjnych oraz mieszkania dla nauczycieli powstała w 1821 roku. W miarę upływu czasu szkołę w Antoniowie modernizowano dostosowywano do zmieniających się warunków, głównie liczby uczniów w szkole.

W roku 1880 wybudowano nowy budynek szkolny, a drugi budynek zbudowano w 1906 roku.W 1989 roku Państwowa Inspekcja Pracy nakazała rozbiórkę jednego ze starych budynków Szkoły Podstawowej w Antoniowie i dowóz jej uczniów do innych placówek na terenie gminy. Mieszkańcy wsi nie zaakceptowali takiego rozwiązania, w tym samym roku podjęto decyzję o budowie nowej szkoły. Zawiązali oni Społeczny Komitet Budowy Szkoły. W prace związane z budową szkoły zaangażowała się m. in. Huta Szkła "Jedlice" będąca zakładem opiekuńczym szkoły.

Uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 24 października 1993 roku.Dzięki pomocy m. in. mieszkańców, Komitetu, zakładu opiekuńczego, Mniejszości Niemieckiej i Fundacji Rozwoju Śląska Opolskiego, po wielu latach budowy w 2001 roku możliwe było rozpoczęcie roku szkolnego w nowym budynku.

Gmina Ozimek wyposażyła szkołę w niezbędny sprzęt. Uroczyste otwarcie i poświęcenie szkoły oraz działającej przy szkole świetlicy środowiskowej odbyło się17 stycznia 2003 roku.Obecnie uczniowie mają sprzyjające warunki do nauki i chętnie chodzą do szkoły, a część także na zajęcia w świetlicy.Budynek szkoły służy nie tylko dzieciom, ale też rodzicom. Oprócz tego, że odbywają się w nim zebrania, mieszkańcy mogą uprawiać sport korzystając ze znajdującego się w szkole sprzętu.

Szkoła Podstawowa w Antoniowie

ul. Powstańców Śląskich 17

46-040 Ozimek

 

sekretariat:

czynny w godz. 7:00 - 15:00

nr tel. 77 465 14 44

e-mail spant@o2.pl

NIP: 991-01-65-441

REGON: 001182492

 do góry