Wiesław Podborączyński Dyrektor Szkoły

 mgr pedagogiki kulturalno-oświatowej, nauczyciel dyplomowany

 nauczane przedmioty: historia, wychowanie fizyczne

dodatkowe wykształcenie: gimnastyka korekcyjna, historia, wychowanie fizyczne, organizacja i zarządzanie oświatą

Anna Lakota

mgr edukacji elementarnej, nauczyciel dyplomowany

nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

dodatkowe wykształcenie: logopedia szkolna i przedszkolna

Iwona Olszewska

mgr nauczania początkowego, nauczyciel dyplomowany

nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna

dodatkowe wykształcenie: oligofrenopedagogika

Danuta Wiciak

mgr nauczania początkowego, nauczyciel dyplomowany

nauczane przedmioty: kształcenie zintegrowane

dodatkowe wykształcenie: oligofrenopedagogika

Marzena Pikos

mgr polonistyki, nauczyciel dyplomowany

nauczane przedmioty: język polski, plastyka, muzyka

dodatkowe wykształcenie: nauczanie blokowe (historia, plastyka, muzyka), logopedia szkolna i przedszkolna

Jolanta Gottwald

mgr matematyki, nauczyciel dyplomowany

nauczane przedmioty: przyroda, zajęcia techniczne, biblioteka

dodatkowe wykształcenie: przyroda, technika, bibliotekoznawstwo

Gabriela Korzeniec

mgr germanistyki, nauczyciel kontraktowy

nauczane przedmioty: język niemiecki

Magdalena Kowalska

lic. anglistyki, mgr polonistyki, nauczyciel kontraktowy

nauczane przedmioty: język angielski

dodatkowe wykształcenie: bibliotekoznawstwo

Magdalena Stasiukiewicz

mgr rewalidacji i terapii pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany

nauczane przedmioty: wychowanie przedszkolne, wychowanie fizyczne

dodatkowe wykształcenie: przyroda, wychowanie fizyczne

Renata Joniec

mgr teologii, nauczyciel dyplomowany

nauczane przedmioty: religia

dodatkowe wykształcenie: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Jolanta Cholewa

mgr ochrony środowiska, nauczyciel dyplomowany

nauczane przedmioty: wychowanie do życia w rodzinie

dodatkowe wykształcenie: studium rodziny

Beata Kansy

mgr fizyki, nauczyciel dyplomowany

nauczane przedmioty: fizyka, matematyka, zajęcia komputerowe

dodatkowe wykształcenie: matematyka z informatyką

 do góry