Sekretariat Szkoły Podstawowej w Antoniowie

 P. Magdalena Kotula – referent ds. administracji

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  1. Sekretariat Szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów
    w godz. 8.00 – 14.00
  2. Sekretariat Szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
  3. Korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową lub drogą mailową.

 

 do góry