Szkoła Podstawowa w Antoniowie

Atuty naszej szkoły:


    miła i przyjazna uczniom atmosfera
•    klasy mało liczne umożliwiające lepszy kontakt nauczycieli z dziećmi oraz większą kontrolę nad uczniami
•    brak zachowań patologicznych wśród uczniów (picia alkoholu, palenia papierosów, brania narkotyków)
•    wysoki stopień bezpieczeństwa

 

W naszej ofercie:


* zajęcia specjalistyczne dla dzieci w zakresie rewalidacji indywidualnej, terapii logopedycznej
* zajęcia dodatkowe: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, przygotowanie do sprawdzianu, zajęcia rozwijające zdolności
*bogata oferta imprez mających na celu wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów
* organizacja wycieczek krajoznawczych, przyrodniczych i kulturalnych
* świetlica szkolna do godz. 14:30 oraz dodatkowo do 16:00 dla dzieci młodszych
* dowóz i odwóz dzieci autokarem szkolnym
*podjęte są również starania o możliwość wykupienia obiadów w szkole

Dysponujemy:

* salą gimnastyczną
* boiskiem
* placem zabaw
* świetlicą szkolną
* biblioteką
* nowoczesną pracownią komputerową

Pracownia komputerowa otrzymana dzięki EFS

 

Szkoła uczestniczy również w następujących programach:

 

„Radosna szkoła”

„Owoce w szkole”

„Szklanka mleka”

„Radosny uśmiech”

 

 

Szkoła objęta jest ubezpieczeniem w Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej NAU

Numer polisy: PNW13 - 535 - 115

więcej na stronach:

www.nau.pl

www.szkody.nau.plLiczba odsłon: 8847
 do góry