Zajęcia pozalekcyjne:

 

 • terapia logopedyczna
 • rewalidacja indywidualna
 • przygotowanie do sprawdzianu z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki
 • zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego i języka polskiego
 • zajęcia wyrównawcze dla klasy pierwszej
 • wyrównanie szans z matematyki
 • kółko matematyczne
 • zajęcia przyrodnicze "Poznajemy świat"
 • zajęcia artystyczne
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia plastyczne
 • gry i zabawy w świetlicy

 

 do góry