Rada Samorządu Uczniowskiego 

Przewodnicząca: Kinga Wieszała 
Zastępca przewodniczącego: Mateusz Ozimek
Sekretarz: Vanessa Gonsior
Koordynator do spraw sportu: Julia BiernackaJak wybieramy Radę Samorządu Uczniowskiego?

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej w Antoniowie odbywają się na początku roku szkolnego. Każda z klas IV - VI zgłasza opiekunowi Samorządu Uczniowskiego kandydaturę trzech uczniów swojej klasy do Rady SU oraz dwóch innych uczniów do komisji wyborczej. Zadaniem komisji jest sporządzenie listy uczniów uprawnionych do głosowania oraz przygotowanie lokalu wyborczego i urny. Wybory są poprzedzane kampanią wyborczą. Każdy kandydat do Rady SU może zaprezentować siebie oraz swój program na plakatach i w ten sposób zachęcić do głosowania na siebie. W dniu głosowania o wyznaczonej godzinie uczniowie uprawnieni do głosowania ( klasy III - VI) zgłaszają się do komisji wyborczej, podpisują listę obecności i otrzymują karty do głosowania. Głos można oddać, na co najwyżej dwóch kandydatów. Wypełnione karty uczniowie wrzucają do opieczętowanej urny. Po zakończeniu głosowania komisja liczy głosy i oficjalnie podaje wyniki wyborów. Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwa opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Co robimy dla Was?

Lata szkolne to nie tylko nauka i praca. To również rozrywka i zabawa!! Staramy się urozmaicić Wam czas w szkole i po zajęciach. Organizujemy dyskoteki, zabawy karnawałowe, walentynki, przeprowadzamy akcje tj. „Góra Grosza”, pomagamy w organizacji obchodów Pierwszego Dnia Wiosny, Dnia Ziemi, turniejów sportowych, konkursów plastycznych. W tym roku proponujemy Wam konkurs na "Najlepszego Ucznia", który będzie trwał do maja przyszłego roku a nagrodą będzie wyjazd do kina. Wspólnie przeżyjemy wiele wspaniałych, niezapomnianych chwil!!
                                        SU

Kto jest naszym opiekunem?

Opiekun SU: Gabriela Korzeniec

Kto jest Waszym Rzecznikiem?

Rzecznik Praw Uczniowskich: Marzena Pikos

 do góry