Wirtualne doświadczenia, materiały edukacyjne

1. Pomiary w fizyce.

2. Niektóre właściwości fizyczne ciał.

3. Cząsteczkowa budowa ciał.

4. Kinematyka.

5. Dynamika.

6.Praca, moc, energia.

7. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych.

8. Drgania i fale sprężyste.

9. Elektryczność statyczna.

10. Prąd elektryczny.

11. Zjawiska magnetyczne i fale elektromagnetyczne.

12. Optyka.

Załączniki:

I. Pomiary w fizyce

II. Niektóre właściwości fizyczne ciał

III. Cząsteczkowa budowa ciał

IV. Jak opisujemy ruch?

V. Siły w przyrodzie

VI. Praca, moc, energia mechaniczna

VII. Przemiany energii w zjawiskach cieplnych

VIII. Drgania i fale sprężyste

IX. Elektryczność statyczna

X. Prąd elektryczny

XI. Zjawiska magnetyczne i fale elektromagnetyczne

XII. Optyka

 do góry