Październik 2021r. na długo zapisze się w pamięci uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców, bowiem pierwszego i drugiego października świętowaliśmy jubileusz 20-lecia istnienia nowego budynku naszej szkoły, a taka rocznica daje wiele powodów do dumy i radości.
„20 lat minęło…_- to słowa piosenki, które znakomicie oddają atmosferę tych dni. Była to szczególna okazja do wspólnego świętowania, wspomnień. Ale także podsumowania minionych 20 lat.
Uroczystość zainaugurowali pierwszoklasiści, którzy po odśpiewaniu hymnu, dumnie wkroczyli na scenę. Był to niezwykle ważny dla nich dzień, gdyż w trakcie akademii odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. Ceremonia miała w tym roku wyjątkową oprawę, gdyż dzieci były pasowane na ucznia w obecności znamienitych gości.
Po ślubowaniu głos zabrał dyrektor szkoły- Pan Wiesław Podborączyński, który powitał zebranych. W tym dniu wielu spośród zaproszonych gości zaszczyciło swoją obecnością mury naszej szkoły. Z ogromną przyjemnością gościliśmy Burmistrza Miasta i Gminy Ozimek- Pana Mirosława Wieszołka, Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej- Pana Norberta Halupczoka, sołtysa wsi Antoniów- Panią Magdalenę Kotulę, przedstawicielkę Związków Zawodowych – Panią Grażynę Świercz, przewodniczącą DKF Antoniów- Panią Krystynę Hoinkę, Przewodniczącą Rady Rodziców- Panią Annę Gonsior, przedstawicielkę PGKiM- Panią Danutę Kaczmarczyk, dyrektorów szkół: Panią Elżbietę Plutę, Panią Katarzynę Sokołowską-Kolanek, Panią Dorotę Mrozek, Panią Beatę Woźniak, Panią Małgorzatę Wronowską, Pana Wiesława Misia, Pana Dariusza Bigasa, przyjaciół szkoły, dzięki którym powstał nowy budynek: Panią Helgę Baron, Pana Bernarda Kurdę, Pana Piotra Hadasika.
W swoim wystąpieniu dyrektor szkoły przybliżył okres rozwoju placówki począwszy od wiosny 1989, kiedy to za sprawą decyzji Państwowej Inspekcji Pracy nakazano rozbiórkę jednego z dwóch budynków szkoły. Wiadomym było, jak ważną rolę odgrywa szkoła w środowisku wiejskim. Chociaż doradzano jej likwidację i dowóz uczniów do innych placówek na terenie gminy, to dla mieszkańców wsi nie było innej alternatywy, jak budowa nowego budynku. Zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Szkoły i rozpoczął prace związane z rozbiórką i przygotowaniem technicznym nowej inwestycji. Oprócz działającego Komitetu, nie mniej zaangażowanymi w prace byli mieszkańcy Antoniowa oraz Huta Szkła Jedlice. Dzięki pierwszym, znaczącym środkom finansowym przeznaczonym z budżetu Miasta i Gminy wykonano fundamenty. Przez kolejne lata wzrastały mury szkolne dzięki środkom gminnym i społecznym. 24 października 1993r. odbyło się uroczyste poświęcenie i wmurowanie kamienia węgielnego – niezwykle krzepiący i mobilizujący do dalszej pracy moment. W kolejnych latach, dzięki zrozumieniu i przychylności władz oraz radnych miejsko-gminnych, udało się doprowadzić inwestycję do stanu surowego otwartego. W miarę postępów na placu budowy przybywało też i problemów, głównie natury finansowej. Czynione starania o pozyskanie środków z Kuratorium Oświaty nie dawały żadnych rezultatów. W związku z narastającymi problemami Społeczny Komitet Budowy Szkoły, w ścisłej współpracy z Mniejszością Niemiecką, poczynił starania o dofinansowanie budowy ze środków Fundacji Rozwoju Śląska i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Ta ostatnia zaoferowała pomoc finansową, udzielając tzw. kredytu „Jumbo”. Środki, które wówczas przyznano, były na tyle duże, że pozwoliły na wykonanie jednego z kosztowniejszych etapów, mianowicie stolarki okiennej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Jednakże, kolejna prośba o dofinansowanie spotkała się z odmową. W obliczu tej sytuacji dyrekcja szkoły i społeczny komitet wysunęły propozycję etapowego uruchamiania budowanego obiektu. Po uzyskaniu zgody i korekty dokumentacji budowlanej przystąpiono do prac wykończeniowych pierwszej kondygnacji i części parteru. W efekcie podjętych działań nastąpiło ukończenie planowanego etapu, przeprowadzenie starego wyposażenia w mury nowej szkoły i rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2001/2002. Z uwagi na ówczesny brak środków finansowych na wyposażenie szkoły, niemożliwe było jej uroczyste otwarcie. Na tę uroczystość trzeba było czekać ponad rok. W tym czasie zakupiono nowe wyposażenie oraz wykończono kolejny segment na parterze budynku. Wszelkie prace wykończeniowe wykonano ze środków społecznych. Uroczystego, aczkolwiek symbolicznego otwarcia połączonego z oddaniem kolejnego segmentu dokonano 17 stycznia 2003r. Jednocześnie Pan dyrektor wyraził wdzięczność tym, którzy wspierali tę szlachetną inicjatywę.
Mimo narastających problemów demograficznych szkoła dzięki bogatej ofercie edukacyjnej, wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej i wysokiej wydolności wychowawczej z roku na rok zyskuje coraz większe zaufanie rodziców z Antoniowa, a także spoza obwodu. Dyrektor podkreślił fakt, iż właśnie kadra tej szkoły stanowi jej siłę, gwarancję stabilności, chce i potrafi pracować zespołowo, a przede wszystkim ma ogromne serce dla dzieci. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że ogromną rolę w rozwoju szkoły odgrywają także rodzice, którzy nieustannie wspierają jej działania. Refleksje Pana dyrektora przeplatano prezentacją multimedialną, która sprawiła, że wspomnienia odżyły. Tymi również podzielili się zaproszeni goście: Pani Helga Baron, Pan Bernard Kurda, Pan Piotr Hadasik i Pan Norbert Halupczok. W swoich krótkich wystąpieniach nie tylko nawiązali do początków budowy, trudności, ale przede wszystkim podkreślili determinację całej społeczności w dążeniu do wspólnego celu, jakim była nowa szkoła. Jednocześnie jednym głosem zaapelowali do władz gminy o niezamykanie szkoły, gdyż jest to dzieło wspólne całej społeczności różnych pokoleń. „Do tablicy” wywołani zostali także byli uczniowie- Pani Magdalena Kotula i Pan Marek Pańczyk. Wspominali nie tylko powstawanie nowego budynku z perspektywy ucznia, ale podzielili się też dowcipnymi anegdotami z życia „starej” szkoły, czym wywołali uśmiech na twarzach zebranych. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Pan Burmistrz, który zapewnił, że nie będzie poruszany temat zamknięcia szkoły. Życząc dalszych sukcesów, wręczył na ręce dyrektora jubileuszową pamiątkę. Równie szczere życzenia i pamiątkowe upominki przekazali Pan Norbert Halupczok, Pani Grażyna Świercz. Pani Danuta Kaczmarczyk przekazała dla uczniów kosz pełen słodkości.
Akademię uświetnili występem uczniowie szkoły, którzy swoim kunsztem artystycznym zachwycili zebranych. Jak podkreślali uczestnicy, część artystyczna dostarczyła wielu niezapomnianych wzruszeń zarówno poetyckich, jak i muzycznych. Nasza utalentowana młodzież została nagrodzona gromkimi brawami.
W tym dniu czekała na wszystkich jeszcze jedna podniosła uroczystość. Dokonano bowiem symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia nowego oddziału przedszkolnego przez Pana Burmistrza- Mirosława Wieszołka.
Ostatnim punktem dnia był słodki poczęstunek, na który zostali zaproszeni wszyscy goście. Do sali wjechał okazały tort, który wzbudził nieukrywany zachwyt zebranych. Na rozmowach w przyjaznej atmosferze Goście delektowali się słodkościami. Padło wiele wspaniałych słów uznania dla całej społeczności szkolnej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za możliwość wspólnego świętowania naszego jubileuszu, a nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom za zaangażowanie i ogrom pracy włożony w organizację naszego święta.
MP
foto5
foto5
Galeria
 do góry