Obchody Światowego Dnia Wody były okazją do odwiedzenia oczyszczalni ścieków w Antoniowie. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość poznania zasad działania oczyszczalni, zobaczenia znajdujących się tam urządzeń i uzyskania odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania.

Dw-a1
Dw-a1
Dw-a2
Dw-a2
 do góry