Zarząd Województwa Opolskiego zaprasza uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego do udziału w wojewódzkim konkursie multimedialnym „JA w Unii”.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac konkursowych, które będą mogły być wykorzystane przez Organizatora przy promocji obchodów związanych z 20-leciem Polski w Unii Europejskiej. Jego efekty staną się częścią promocji województwa opolskiego.

Przewidziano przyznanie trzech nagród finansowych. Za zajęcie pierwszego miejsca laureat otrzyma nagrodę w kwocie 1 000 zł, za drugie miejsce przewidziano nagrodę 800 zł, a za trzecie 600 zł. W przypadku dużej liczby wysoko ocenionych projektów, możliwe jest przyznanie wyróżnień.

Dodatkowo szkoły, z których uczniowie otrzymają nagrody, otrzymają stojaki rowerowe. Liczba stojaków uzależniona jest od liczby przyznanych nagród.

Wojewódzki konkurs multimedialny „JA w Unii” - Samorząd Województwa Opolskiego

Ja w unii
Ja w unii
 do góry