Z A P R O S Z E N I E

Wydział Katechetyczny w Opolu organizuje po raz kolejny Diecezjalny Konkurs Artystyczny. Tegoroczna edycja nosi tytuł : „ Kościół w służbie pokoju „

Celem konkursu jest ukazanie, w jaki sposób Kościół katolicki poprzez wierzących angażuje się w budowanie pokoju na świecie.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w tym konkursie.

Klasy 1 – 4 przygotowują pracę plastyczną / format A3 / - rysunek kredkami lub farbami, szkic lub praca wykonana techniką mozaikową.

Klasy 5 – 8  przygotowują plakat / format A3 /,na którym umieszczają hasło lub cytat i dołączają ilustrację. Technika wykonania – taka sama jak w grupie młodszej.

Prace plastyczne wykonujemy w domu i gotowe przynosimy na lekcję religii, w terminie do 23.01.23r. 

Gołąbek-pokoju-5200751
Gołąbek-pokoju-5200751
 do góry