1

Archiwum aktualności

Inauguracja roku szkolnego 2012-2013

3 września do Szkoły Podstawowej w Antoniowie na inaugurację nowego roku szkolnego przybyły dzieci wraz z rodzicami, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście.

Tegoroczna uroczystość różniła się od poprzednich, ponieważ związana była ze zmianą dyrektora szkoły.

Apel inauguracyjny tradycyjnie rozpoczął się od odśpiewania hymnu Polski. Następnie głos zabrał dotychczasowy dyrektor szkoły pan Grzegorz Burda, który podsumował 30 lat swojej pracy w szkole jako nauczyciel, z czego 23 lata jako dyrektor tej placówki. W swoim wystąpieniu przypomniał, jak zmieniło się otoczenie szkoły, warunki życia i nauki od czasu, kiedy po raz pierwszy podjął pracę w naszej placówce. Przypomniał, że przy współpracy wielu osób został zbudowany nowy budynek szkoły, w którym uczniowie mają bardzo dobre warunki do nauki. Pan dyrektor wspomniał też osoby, z którymi kiedyś pracował i współpracował.

Po tym wystąpieniu podziękowania za współpracę oraz powodzenia w realizacji nowych planów życzyli m. in. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego oraz przewodnicząca Rady Rodziców.

 

Przedstawiciel UGiM w Ozimku – pani sekretarz Barbara Durkalec oficjalnie pożegnała dotychczasowego dyrektora szkoły pana Grzegorza Burdę i przywitała nowego – pana Wiesława Podborączyńskiego. Pani sekretarz skierowała też słowa do uczniów, rodziców i nauczycieli, życząc wszystkim wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Symboliczne przekazanie władzy w szkole nowemu dyrektorowi odbyło się przez przekazanie kluczy do szkoły przez odchodzącego dyrektora.

 

          Obecny dyrektor Wiesław Podborączyński przedstawił wszystkim swoje plany i oczekiwania związane z funkcjonowaniem szkoły. Następnie odczytał list Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora Oświaty.

Przedstawił wychowawców klas oraz ofertę edukacyjną szkoły na bieżący rok.

Wreszcie nadszedł czas, na który najbardziej czekali najmłodsi. Pierwszoklasiści zostali pasowani na uczniów SP w Antoniowie oraz dostali rogi obfitości ufundowane przez rodziców. Po spotkaniu wychowawców ze swoimi uczniami wszyscy w miłej atmosferze wrócili do domów.

Jolanta Gottwald

  • Data aktualizacji: 2021-01-15 18:41
  • |
  • Licznik odwiedzin: 955 081